στην πρώτη σελίδα θέλω να μιλήσω για μια κρίσιμη στιγμή της ζωής μου.
Ήταν... 44 χρόνια πριν από την εποχή μας, είμαι συνωμότης
στο κεφάλι με τον Βρούτο και κάναμε λάθος,
γιατί σκοτώνουμε έναν Καίσαρα. πόσο ήμασταν?
νομίζω ότι αυτό δεν είναι σημαντικό. άρχισε να πεθαίνει με ένα δεύτερο ή τρίτο μαχαίρι
...Δεν θέλω να θυμάμαι λεπτομέρειες...
Αλλά είπε θρυλικά λόγια «κι εσύ, Μπρούτε?»Η δεύτερη και η τρίτη σελίδα αφορούν την περιπέτειά μου...